100 let republiky

Všechno to začalo již v době letních prázdnin, kdy pověření pedagogové připravovali scénář celých oslav a koncem září byly rozděleny úkoly mezi ostatní tak, aby se každá třída se svým třídním učitelem podílela na přípravě a průběhu těchto oslav.

Nejdůležitějším mezníkům historie a největším českým osobnostem uplynulé stovky let byl věnován projektový týden, kdy se jednak v první vyučovací hodině žáci průběžně seznamovali s historií a jednak zpracovávali úkol, který prezentovali na školních chodbách formou výstavy. Ve fotogalerii jsme těm, kteří neměli možnost naši výstavu zhlédnout, umožnili projekty žáků vidět.

Vlastně to byla taková názorná netradiční výuka, protože žáci si postupně mohli prohlédnout všechny vypracované projekty, hodnotili a nakonec vybrali i vítěze. Z I. stupně to byl tým spojených 3. tříd se svým projektem o českých sportovcích a na II. stupni vyhrála 6. B třída s projektem o historii skautského hnutí. Projekty byly velice kvalitně připraveny a všichni žáci i jejich učitelé si zaslouží za tuto náročnou práci velikou pochvalu.

A co si mohli všichni prohlédnout? Od modelu viru HIV nebo polarografu, významných vědeckých objevů, přes dějiny českého filmu, literatury, hudby, přehledné seznámení se s válečnými událostmi nebo postavami všech prezidentů až po symboly českého státnosti nebo praktické předměty, které lidé používali v uplynulých letech, to vše bylo obsahem nevšední výstavy: telefon se sluchátkem, starý fotoaparát nebo jiné dnes již muzejní kousky přiváděly v úžas žáky všech ročníků a byly terčem častých dotazů, jak to vlastně fungovalo.

Vše vyvrcholilo slavnostním téměř dvouhodinovým programem v michálkovickém kulturním domě, který byl
uspořádán 25. října 2018 ve dvou provedeních. V dopoledních hodinách zhlédli tento program žáci školy, v podvečer
byl určen jejich rodičům a dalším zájemcům. Citlivá připomenutí tragických historických událostí střídaly vtipné
scénky dramatického kroužku Všetečka, zazněly písně 30. let v podání michálkovických učitelek, slyšeli jsme i hity
minulých let v podání pěveckého sboru Michálek, tleskali jsme řadě sólistů z řad současných i bývalých žáků naší
školy, do přípravy se zapojili i někteří rodinní příslušníci. Společný zpěv hymny pak byl důstojným zakončením celého podvečera i samotných oslav.

Mgr. Taťána Mikulská