1. září začal nový školní rok

  • Publikováno: 02.09.2016
  • Kategorie: Aktuality

Prázdniny definitivně skončily a ve čtvrtek 1. září naše škola přivítala své milé žáky. Podle tradice se žáci všech tříd doprovázení vyučujícími sešli krátce po osmé hodině v tělocvičně školy. Nejprve zazněla státní hymna České republiky. Poté se ujal slova pan ředitel, který přivítal všechny zúčastněné, zvláště prvňáčky doprovázené rodiči či prarodiči. Noví žáčci obdrželi od žáků 9. tříd květiny. Představeni byli také noví vyučující, mezi nimi  i nová zástupkyně ředitele Lenka Wollná.  Krátký pozdrav pronesl i starosta našeho městského obvodu Martin Juroška. Poté se už žáci pod vedením třídních učitelů rozešli do tříd, kde vyslechli organizační pokyny a začali se seznamovat se školním řádem.

Nový školní rok úspěšně začal a přejme si, aby přinesl jen vše dobré.

FOTOGALERIE