Výchovný poradce


Mgr. Hana KAJFOŠOVÁ

kajfosova@zsmichalkovice.cz

 

Konzultace:

úterý 09:00 – 09:30 hod nebo dle předchozí domluvy.

 

Náplň práce výchovného poradce:

 

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy
 • péče o talentované a nadané žáky
 • včasné odhalování problémových projevů chování ve škole, prevence nezdravých vztahů v třídních kolektivech
  kariérové poradenství

spolupráce s OSPOD,PPP, SPC, SVP, pediatr a pracovníky ŠPP

 

Pedagogicko –  psychologická poradna – odloučené pracoviště O. – Poruba

adresa: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava – Poruba

http://www.ppp-ostrava.cz/
telefon: 553 810 750 – 1

 • poruchy učení
 • poruchy chování

Speciálně pedagogické centrum ( SPC )

adresa: Kpt. Vajdy, Ostrava
telefon: 596 768 131         723026353

· SPC pro poruchy autistického spektra
· SPC pro vady řeči

Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná): 800 155 555

Volba povolání :

Informační středisko – Úřad práce v Ostravě
adresa: Malá 10, Moravská Ostrava
e-mail: ips1@ot.mpsv.cz       http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips
telefon: 950 143 108,   950 143 109,   950 143 110

práce s problémovými žáky (děti neurotické, ADHD, hůře přizpůsobivé)

 • práce se zdravotně postiženými dětmi, zdravotně znevýhodněnými žáky
 • práce se žáky sociálně znevýhodněnými
 • spolupráce s třídními učiteli,  sociálním odborem, policií, lékaři,  pracovníky ŠPP
 • konzultace s psychologem a speciálním pedagogem ( akce v PPP, návštěva PPP a SPC v naší škole)
 • koordinace učitelů provádějících reedukační péči (individuální učební plány, zajištění pomůcek)