Výchovný poradce


Mgr. Ludmila ŠEVČÍKOVÁ

sevcikova@zsmichalkovice.cz

 

Konzultace:

dle předchozí domluvy.

 

Náplň práce výchovného poradce:

  • práce s problémovými žáky (děti neurotické, ADHD, hůře přizpůsobivé)
  • práce se zdravotně postiženými dětmi, zdravotně znevýhodněnými žáky
  • práce se žáky sociálně znevýhodněnými
  • spolupráce s třídními učiteli,  sociálním odborem, policií, lékaři,  pracovníky ŠPP
  • konzultace s psychologem a speciálním pedagogem ( akce v PPP, návštěva PPP a SPC v naší škole)
  • koordinace učitelů provádějících reedukační péči (individuální učební plány, zajištění pomůcek)