Sociální pedagog

Mgr. Libuše PECKOVÁ SVITÁKOVÁ, DiS., 

peckova@zsmichalkovice.cz 

 

Konzultační hodiny:

pondělí, úterý 7:30 – 15:30

sudá středa 7:30 – 15:30

nebo po předchozí domluvě

 

Náplň práce sociálního pedagoga:

Směrem k žákům:

 • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami,  provádí sociometrická šetření s následnou intervencí
 • výchovně pracuje se všemi žáky, posiluje efektivitu preventivního působení na žáky
 • mediace konfliktů se žáky a rodiči

Směrem k pedagogům:

 • posiluje znalosti, dovednosti a sebejistotu pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (syndrom vyhoření, neefektivní komunikace se žáky)
 • konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)
 • podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka)
 • přímá práce s třídními kolektivy
 • supervize činnosti školních asistentů

Směrem k rodičům:

 • motivuje k návaznému preventivnímu působení
 • nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.
 • osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.).