Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

·        Název projektu: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

·        Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212