Povídky malostranské

Dobrý večer,

zasílám přehled povídek, které mají jednotlivé dvojice, popř. trojice přečíst. K tomu přikládám otázky, na něž se budu při zkoušení ptát. Odpovědi naleznete v textu. Termín zkoušení 27. a 28. 3., zbytek pak 3. 4.

  1. Pan Ryšánek a pan Schlegl – Bořil a Mazancová

a) Kdo navštěvoval hostinec U Štajniců?

b) Jak se hostinci přezývalo?

c) Jmenuj 3 stálé štamgasty v hostinci.

d) Jaký vztah měli mezi sebou pan Ryšánek a pan Schlegl?

e) Co bylo příčinou jejich vztahu?

f) Jaká byla úloha ženy v povídce, jak ona žena skončila?

g) Co se jednoho dne přihodilo?

h) Co přecházelo změně v jejich vztahu?

2. Přivedla žebráka na mizinu – Berousková a Firášková

a) Jak se jmenoval žebrák?

b) Kdy se holil?

c) Jaké národnosti a jakého povolání byl pan Šim?

d) Kolik měl žebrák let?

e) Jak se přezdívalo druhému žebrákovi a proč?

f) Co chtěl onen druhý žebrák po prvním? Jak první žebrák zareagoval?

g) Jaký důsledek měla reakce prvního žebráka?

h) Jak celý příběh skončil?

3. O měkkém srdci paní Rusky – Bialek, Gellnar a Eder

a) Jak se jmenoval obchodník, který jako první zemřel?

b) Jak onen obchodník vypadal v truhle = rakvi?

c) Jak se dříve říkalo pohřbům a jak podstavci, na němž stála rakev?

d) Kdo byla paní Ruska?

e) Co pořád dělala?

f) Jak se zprvu chovala na pohřbu obchodníka?

g) Změnilo se její chování? Pokud ano, co ona změna způsobila?

h) Byl v povídce zmíněn trest? Pokud ano, jaký a jak jej daná osoba přijala?

4. Doktor Kazisvět – Svačina a Talácko

a) Jak se ve skutečnosti jmenoval doktor Kazisvět?

b) Jak se choval jako lékař?

c) Jakou měl povahu? Jak se choval ke svému okolí?

d) Jak doktor Kazisvět vypadal?

e) Jaká událost a kdy se dostala do novin?

f) Kdo a proč byl během pohřbu spokojený?

g) Jak doktor Kazisvět uplatnil své lékařské schopnosti, vědomosti?

h) Jak se po dané příhodě doktor Kazisvět zachoval?

5. Hastrman – Martásková, Slaná a Mesteková

a) Proč hl. postavě přezdívali „Hastrman“?

b) Byla hlavní postava bohatá? Pokud ano, v čem?

c) Co si děti mezi sebou vypravovaly, když se u hl. postavy myla podlaha?

d) Čí úryvek hl. postava věrně citovala?

e) Na koho lidé na Malé Straně nahlíželi špatně?

f) Koho šla hl. postava navštívit?

g) Podle čeho šlo poznat, že šla na návštěvu?

h) Co se na návštěvě hl. postava dozvěděla?

i) Jak se po oné zprávě zachovala, co hl. postavě na její počínání odpověděl pan Šajvl?

6. Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku – Luňáková a Konečná

a) Jaký krám vlastnil pan Vorel?

b) Jaké pravidlo/zvyk prolomil pan Vorel?

c) Proč byl jeho krám považován za nesmysl, v co pan Vorel naivně věřil?

d) Jak se k němu lidé chovali?

e) Jakou „absurdní“ událost v hospodě oslavovali?

f) Co si pan Vorel pořídil, aby vypadal jako soused?

g) Kdo jako první vešel do jeho krámu a jak byl spokojen?

h) Jak pan Vorel dopadl, co dodal malostranský policejní komisař v závěru povídky?

7. U tří lilií – Koláčková

a) Co označoval nápis U tří lilií?

b) Kdy a kdo se tam vždy bavil?

c) Co bývalo dříve na zahradě? Co viděl vypravěč z okna?

d) Kdo vypravěče okouzlil? Co se vypravěč dozvěděl? Jak příběh končí?

8. Psáno o letošních Dušičkách – Pollák a Měňšenin

a) Jak se nazývá hl. postava?

b) Jaký rituál rok co rok opakovala?

c) Jaký sen se zdál hl. postavě?

d) Co ve skutečnosti onen sen znamenal?

e) Jakou přezdívku získala hl. postava a proč?

f) Jakou úlohu mají dva muži v povídce? Zkus je charakterizovat jedním slovem.

g) Jaký „nechutný“ žert byl na hl. postavu vymyšlen a kým?

h) Jak ona povídka dopadla? Kdo rozhodoval o pořadí hrobu? Proč byl zakoupen prostřední hrob?

9. Večerní šplechty – Gábová a Beneš

a) Jak se jmenovaly dva domy v povídce?

b) Jmenuj první dva mladíky v povídce, stručně je popiš.

c) Čím budou oba mladíci?

d) Kdo se k nim na střeše přidal?

e) Jmenuj aspoň jedno téma večerního hovoru.

f) Jak se jmenoval čtvrtý maldík na střeše, čím byl?

g) Jmenuj aspoň jednu starou vzpomínku.

h) Kdo se z oněch mladíků zamiloval? Jak to dopadlo?