Plavání a škola v přírodě

Plavání v pátky od 15.2. do 21.6. Čas od 10:15 do 11:00. Jednou bude náhrada a to ve středu 29.5. od 10:45 do 12:15. Autobus je hrazen z projektu MŠMT Podpora výuky plavání pro žáky ZŠ. Avšak částka, která je přidělena naší škole, na pokrytí nákladů na dopravu nestačí. Proto je nutná spoluúčast rodičů. Příspěvek činí 1000 Kč. Lze uhradit ve dvou splátkách – první splátka 500 Kč do 15.2. a druhá splátka 500 Kč do 15.4. Peníze vybírá třídní učitelka. Vyúčtování bude na konci plavání v červnu. Na konci ledna žáci obdrží nový rozvrh hodin.

Škola v přírodě U Studánky, Horní Lomná ( www.hotelustudanky.cz ). Termín od 18.3. do 31.3. Úhrada 1700 Kč posílejte na číslo účtu  101287856/0300. Variabilní symbol uvádějte rodné číslo žáka/žákyně. Závaznou přihlášku prosím neodstřihujte ( vzadu je podpis – zde došlo při tištění k chybě ). Proto všechny informace zde znovu uvádím a děkuji za pochopení. Tuto přihlášku odevzdejte do 18.2. Posudek o zdravotní způsobilosti odevzdejte do 13.3. Zde nemusíte uvádět místo pobytu. Tento posudek pak můžete nadále využít i na účasti v různých letních táborech. Upozorňuji, že tento posudek asi budete u lékaře platit. Potvrzení o bezinfekčnosti odevzdejte u autobusu. Počítejte s tím, že před odjezdem ještě proběhne ve třídě informativní třídní schůzka.