Plán na příští týden 15. až 17. 4.

V úterý odevzdat sešit do slohu s vypracovaným slohovým cvičením – učebnice str. 133, cv. 5 d,e. Plus donést veškeré informace o jednom ze sedmi smrtelných hříchů (pořekadla, přísloví, citáty, umělecké ztvárnění atd.), viz skupinky:

  1. Lenost – Slaná, Mesteková
  2. Obžerství/Nestřídmost – Svačina, Talácko, Eder
  3. Závist – Koláčková, Gábová
  4. Smilstvo – Bialek, Beneš, Gelnar
  5. Chamtivost/Lakomství – Bořil, Martásková, Mazancová
  6. Hněv – Firášková, Berousková
  7. Pýcha – Luňáková, Konečná, Pollák

Ve středu mít do hodiny literatury vypracované následující stránky z PS Lit. (45 – 47). Co nepochopíš, nedělej, ale aspoň se snaž 🙂