Návštěva dětí z MŠ

V pátek 15. 4. nás navštívily děti z mateřské školky, které se přišly podívat, co všechno se prvňáčci již naučili za šest měsíců své školní docházky.  Předškoláčci spolu se školáky  plnili pohádkové úkoly,  trošku si i zacvičili a kreslili. Společná práce se všem dětem podařila a dopolední  školní hodina se líbila.