pomůcky do Vv

Na 1. pololetí tohoto školního roku: 20 výkresů A4 (na malbu) 20 výkresů A3 (na malbu) vodové, temperové barvy štětce kulaté i ploché pastelky, fixy, guma, strouhátko voskovky Wax suché pastely tuhé lepidlo (např. Kores nebo Herkules) klovatina tuš, dámské pero a násadka tužky řady B Číst dále

Uvolnění ze školy během polední přestávky

Žáci 6. ročníků mohou během polední přestávky v úterý pře TV opouštět školu jen v případě, že mají zákonnými zástupci podepsaný odpovídající formulář a odevzdaný třídnímu učiteli. Formulář najdete zde: polední přestávka odpovědnost  

Sešity 2018/2019

ČJ  – 524, 544 M  – 444 AJ  – 544 Z – 444 D – 444, 524 F – 545 PŘ – 540 OV – 544 HV – notový sešit, 544 (z loňského školního roku) INF – 524