pro šikovné děti

MALÝ BADATEL PRO ŽÁKY 4.,5.a 6. ročníku Ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic bude otevřen kroužek Malý badatel. Začátek tohoto kroužku byl posunut na příští týden 17. nebo 18. 10. od 15-16 hod. Tento kroužek probíhá bezplatně po dobu  10 týdnů. Pokud máte zájem zapojit své Číst dále

Návštěva HZS

V pátek 25. 5. 2018 navštívily děti 4. B třídy Hasičský záchranný sbor, který je součásti Integrovaného výjezdového centra ve Slezské Ostravě. Podívaly se, kde hasiči tráví volný čas, kde připravují oběd, navštívily fitness místnost, obhlédly si zásahová vozidla a také zkusily, jak Číst dále