Návštěva HZS

V pátek 25. 5. 2018 navštívily děti 4. B třídy Hasičský záchranný sbor, který je součásti Integrovaného výjezdového centra ve Slezské Ostravě. Podívaly se, kde hasiči tráví volný čas, kde připravují oběd, navštívily fitness místnost, obhlédly si zásahová vozidla a také zkusily, jak Číst dále

Dopravní hřiště

  Dne 7. 5. žáci 4. B navštívili Dopravní hřiště v Ostravě – Přívoze, kde si zopakovali dopravní předpisy a dopravní značky, které zde trénovali již na podzimní lekci. Po oživení informací s instruktorem dopravní výchovy a shlédnutí videí s dopravní tématikou, si žáci napsali test a absolvovali jízdu na jízdním Číst dále

Theatr ludem

Dne 3. května se děti ocitly prostřednictvím zážitkové edukační dílny, zprostředkované organizací THeatr ludem, z. s., v době Karla IV. Seznámily se s dobou vlády Karla IV., jeho životem a přímým prožitkem hry se staly součástí královského dvora, zlatníky, staviteli, dvořany. Jednalo se o metodu Číst dále

4. B v knihovně

  Žáci 4.B  dne 27. 4. 2018 navštívili místní knihovnu, kde shlédli prezentaci Ohrožené druhy zvířat. Dověděli se i některé nové informace, oživili již stávající a také shlédli krátká videa ze života těchto zvířat. Pro zpestření doplnila paní knihovnice ukázky ze zajímavých knih a také Číst dále