pro šikovné děti

MALÝ BADATEL PRO ŽÁKY 4.,5.a 6. ročníku Ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic bude otevřen kroužek Malý badatel. Začátek tohoto kroužku byl posunut na příští týden 17. nebo 18. 10. od 15-16 hod. Tento kroužek probíhá bezplatně po dobu  10 týdnů. Pokud máte zájem zapojit své Číst dále