ŠKOLNÍ DRUŽINA

I. oddělení    pí vychovatelka  Lenka Ovšáková (2. tř.) II. oddělení    pí vychovatelka Zdena Kissová (1. a 3. tř.) III. oddělení    pí vychovatelka Milada Sobociková (3.-4. tř.)   školní družinu navštěvují děti 1. – 4. třídy program školní družiny je přizpůsoben potřebám a zájmům našich dětí do zájmových činností zapojujeme také hry Číst dále

Provoz školní družiny – školní rok 2016/2017

Provoz ŠD:   ráno 6.30 – 8.00 hod. odpoledne 11.30 –16.00 hod., pondělí a středa 11.30-16.30 hod.   poplatek 100,- Kč/měsíc se bude platit na předem bezhotovostně nebo poštovní poukázkou typu A na účet školy č. 390 35 761/0100 (Komerční banka Ostrava), a to nejpozději poslední kalendářní den předcházejícího Číst dále