O veliké řepě

Dne 14. května 2018 jsme si v družince zahráli pohádku O veliké řepě. Děti nejdříve pohádku zatančili a předváděli s klavírním doprovodem a pak si ji společně namalovali.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA

I. oddělení    pí vychovatelka  Lenka Ovšáková (2. tř.) II. oddělení    pí vychovatelka Zdena Kissová (1. a 3. tř.) III. oddělení    pí vychovatelka Milada Sobociková (3.-4. tř.)   školní družinu navštěvují děti 1. – 4. třídy program školní družiny je přizpůsoben potřebám a zájmům našich dětí do zájmových činností zapojujeme také hry Číst dále