Informace o škole poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

NÁZEV POVINNÉHO SUBJEKTU

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Michálkovice ze dne 13. 12. 1995 s účinností ke dni 1.1.1996. Hlavním účelem organizace je zajištění vzdělávání v souladu se školským zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura organizace je k nahlédnutí ZDE

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Poštovní adresa: U Kříže 166/28, Ostrava-Michálkovice, PSČ 715 00

Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.30 – 14.00

Telefonní čísla: sekretariát 596 231 614, 731 152 578

                         školní družina 739 670 412

                         školní jídelna 596 231 615, 733 361 010

Číslo faxu: 596 231 700

Internetové stránky školy: www.zsmichalkovice.cz

Elektronická adresa školy, elektronická podatelna: sekretariat@zsmichalkovice.cz

(Další elektronické adresy jsou k dispozici v rubrice Kontakty.)

ID datové schránky: t8gy4tc

Bankovní spojení: 39035761/0100 (běžný účet, Komerční banka)

                             247283241/0300 (účet stravného pro školní jídelnu,

                                                         Československá obchodní banka)

IČO: 64 626 679

DIČ: nejsme plátci DPH
 

Letní fotografie školy

Letní fotografie školy.

Pro přechod na fotogalerii klikněte ZDE

 

 

Zimní fotografie školy

Letní fotografie školy.

Pro přechod na fotogalerii klikněte ZDE

 

Malta

http://zsmichalkovice.cz/WP/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

 V červenci jsme spolu s kolegyní Ludmilou Ševčíkovou vyrazily v rámci projektu Erasmus + KA1 na jazykový pobyt na Maltu. Tento pobyt trval od 15. 7. do 29. 7. 2017. Naše cesta začala na letišti v Krakově, odkud jsme se letecky dopravily na letiště ve Valletě na Maltě. Na letišti nás přivítala zástupkyně jazykové školy  am Language Studio, která nám předala obálky s adresou našeho přechodného bydliště a s prvními instrukcemi, týkajícími se našeho jazykového kurzu spolu s adresou naší školy a mapou.

Z letiště jsme se dostaly asi za půl hodiny do městečka Msida, kde jsme byly ubytovány v rodině paní Emmy Aloiso. Ta nám pomohla se v prvních dnech zorientovat. Ukázala nám na mapě stěžejní místa a polohu naší školy, která byla od našeho bydliště vzdálena asi 20 minut autobusem, ve vedlejším městečku Sliema.

Na první informační schůzce ve škole nás přivítala paní ředitelka školy, která nám vysvětlila, jak budou probíhat další dny ve škole a rozdělila nás do jednotlivých kurzů.  Také nás seznámila s instruktory pro volnočasové aktivity a s nabídkou programů. Naše kurzy probíhaly v odpoledních hodinách, takže jsme měly asi dvě hodiny čas na prohlídku městečka. Odpoledne jsme se rozešly do svých učeben, kde probíhala výuka v počtu asi 8-10 studentů ze všech koutů světa. Studium nás obohatilo nejen o jazykové znalosti, ale měly jsme možnost rozšířit své znalosti zeměpisné, kulturní i politické na základě každodenní diskuse s našimi spolužáky.

V dalším týdnu každá z nás absolvovala  lekce výukové metody CLIL, které nám přinesly praktické zkušenosti, jak integrovat cizí jazyk do různých nejazykových předmětů. Na závěr našeho kurzu jsme obdržely Europass mobility a certifikát o absolvování kurzu.

Všechny nově nabyté zkušenosti uplatníme v praxi a pomohou nám nadále zkvalitňovat výuku žáků.

Mgr.  Svatava Šigutová

 

 

Edinburgh

http://zsmichalkovice.cz/WP/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

V rámci vzdělávacího programu Erasmus +KA1 jsme získaly, díky úspěšnosti projektu, možnost zúčastnit se zahraničního jazykového studia. Druhým domovem se nám v době od 4. do 20. srpna 2017 stalo univerzitní město ve Velké Británii, hlavní město Skotska – Edinburgh.

V jeho srdci se nachází jazyková škola ELA-Edinburgh (English Language Academy), nabízející jazykové kurzy zahraničním studentům. Zde jsme si po dobu dvou týdnů upevňovaly a rozšiřovaly v dopoledních hodinách své jazykové znalosti, komunikovaly se spolužáky různých věkových skupin, profesí, přijíždějících z různých zemí světa, navazovaly nové kontakty, seznamovaly se s kulturou, tradicemi a zajímavostmi z domovských zemí dalších studentů. Odpolední vyučovací hodiny nás obohatily profesně. V metodické části jazykového kurzu jsme získaly zajímavé náměty do vyučovacích hodin anglického jazyka. Teoretické znalosti jsme uplatnily při praktické tvorbě částí hodin či celých projektů, dozvěděly jsme se o možných způsobech práce se žáky se specifickými výukovými potřebami, seznamovaly se s metodou CLIL.

Ve volných chvílích jsme navštěvovaly zajímavá místa města, jež bylo v roce 1995 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, během víkendu pak také vzdálenější místa, spojená s historií či zajímavými osobnostmi.

V závěru kurzu jsme po absolvování testů obdržely Europass mobility a certifikát
o absolvování kurzu.

Získané zkušenosti a náměty uplatníme ve vyučovacích hodinách a využijeme je k dalšímu zkvalitnění výuky našich žáků.

Mgr. Silvie Hillová, Mgr. Jana Muchová, Mgr. Miroslava Ulmanová