Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady zřízené při naší základní škole proběhly v souladu s volebním řádem v úterý dne 6. června 2017.

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti:

pan Petr Pěkník

paní Mgr. Jana Svačinová

paní Bc. Zdeňka Ivanská

 

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:

paní Mgr. Jana Hrtusová

paní Mgr. Andrea Konečná

paní Mgr. Jana Muchová

 

Zřizovatelem byli do školské rady jmenováni:

paní Mgr. Petra Jurošková

paní Dagmar Illichmannová

paní Mgr. Anna Palarčíková

 

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme.

 

Informace o školské radě

Ve školním roce 2017/2018 začala pracovat nově složená školská rada. Její funkční období je tříleté.

Úvodní informaci si můžete přečíst ZDE

Zápis z úvodního jednání bude k dispozici.