PROJEKTY ŠKOLY

 

INFORMACE O PROJEKTECH ŠKOLY

1. Naše škola se zapojila do projektů, jejichž cílem je pomoc při vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Partnerem je Vzájemné soužití o. p. s.

Podrobnější informace k těmto projektům najdete zde:

 

2. Naše škola se od školního roku 2016/2017 zapojila do evropského projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, jehož garantem je statutární město Ostrava. Bližší informace ZDE

 

3. Naše škola se od školního roku 2016/2017 zapojila do evropského projektu „Šablony pro ZŠ I“. Základní informaci o projektu najdete ZDE.

Opět jsme využili možnost získání peněz z evropských fondů, tentokrát prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V  rámci projektu „Šablony pro ZŠ I“ získáme 235 tisíc korun. Peníze půjdou na vzdělávání učitelů v anglickém jazyce formou kurzů, které už ve škole úspěšně probíhají. Jazykové požadavky na vyučující rostou, mj. v souvislosti s realizací dalších aktivit (např. projekt „Edison“) nebo se zapojením do eTwinningových projektů. Další část prostředků se uplatní ve školním roce 2017/2018, několik vyučujících absolvuje vzdělávací programy pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Budou také zřízeny doučovací skupiny pro potřebné žáky, počítá se s českým jazykem a matematikou. Přínosem bude i tandemová výuka realizovaná v některých třídách 2. stupně v češtině a matematice.

 

EU peníze školám

V souvislosti s realizací šablony III / 2 vytvořili pedagogové naší školy 30 DUMů. Tyto výukové materiály byly vytvořeny pro tyto předměty a ročníky:

ŠD : Pč

1. ročník : Jč – čtení

3. ročník : Jč, Prv, M, Čt

4. ročník : M, Jč

5. ročník : Vl, M, Hv, Př

6. ročník : Z, M, Ov, Hv, D, Př, Pč

7.ročník : Z, Tk, M, Ov, D, Př, Pč, Hv

8. ročník : Z, M, Hv, Př, Pč

9. ročník : Př, Z, Pč, M, Hv

V případě zájmů o některý z materiálů se obraťte na emailovou adresu školy.