Výběr stravného na měsíc únor 2018

Úterý   30. ledna                      7 – 15 hodin

Středa 31. ledna                      7 – 15 hodin

Stravné se vždy vybírá dopředu, proto je nutné stanovenou dobu výběru v hotovosti dodržet.

Pokud je to možné, prosím o placení bezhotovostně – z bankovního účtu.

Karin Fajkusová, vedoucí školní jídelny

Tel.: 596 231 615, 733 361 010

E-mail: jidelnazs@zsmichalkovice.cz

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu pro školní rok 2017-2018

Dokument naleznete ZDE

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

I v letošním školním roce otevírá naše škola zájmové kroužky pro žáky.

Seznam kroužků si můžete přečíst ZDE

 

ŠKOLNÍ ROK JSME SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ 2017

Prázdniny už jsou minulostí, v pondělí 4. září naše škola opět přivítala své žáky. Tradičně se žáci všech tříd doprovázení vyučujícími sešli krátce po osmé hodině v tělocvičně školy. Nastal slavnostní okamžik a zazněla státní hymna České republiky. Poté se ujal slova pan ředitel, který přivítal všechny žáky i učitele, zvláště pak prvňáčky doprovázené rodiči či prarodiči. Noví žáčci obdrželi od žáků 9. tříd květiny. Představeni byli také nové vyučující – Mgr. Jana Stalmachová a Mgr. Barbora Fialková; obě učitelky si odnesly pěknou kytičku.  Krátký pozdrav pronesl i starosta našeho městského obvodu Martin Juroška, bývalý žák naší školy. Poté se žáci pod vedením třídních učitelů rozešli do tříd, kde vyslechli organizační pokyny a začali se seznamovat se školním řádem.

Nový školní rok začal a přejme si, aby byl úspěšný a přinesl ovoce poznání důležitého pro život.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Školní řád pro školní rok 2017-2018 si můžete přečíst ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků k dispozici ZDE

Věnujte prosím pozornost novému znění některých článků – vyznačeny tučně. Změny se týkají omlouvání absence, zřízení kolovny, používání mobilních telefonů i postupu ředitele školy při hrubých útocích žáka na zaměstnance školy nebo jiné žáky.

 

Mgr. Jiří Slepička, ředitel školy