Logo Erasmus+ KA 1

http://zsmichalkovice.cz/WP/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

 

Erasmus+ KA 1

http://zsmichalkovice.cz/WP/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

V rámci projektu Erasmus+KA1,což je vzdělávací program, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávaní a je financován z fondů EU, vycestovalo během prázdninového volna na zahraniční studium šest michálkovických pedagožek.

Na čtrnáctidenní studijní pobyt odjela 2. 7. 2017 do německého Münsteru paní učitelka Fišerová, aby zde zdokonalila svou němčinu a seznámila se s novými trendy ve výuce. Do hodin matematiky na 2. stupni nyní může vkládat tzv. jazykové sprchy, či vést hodinu v němčině, což může obohatit výuku němčiny
u žáků.

17. 7.2017 vycestovaly na Maltu paní učitelky Ševčíková a Šigutová, aby si vylepšily svou angličtinu obohacenou  o metodiku zábavného učení.

Poslední mobility se zúčastnily v srpnu tři paní učitelky, Ulmanová, Hillová a Muchová. Odjely do Edinburghu ve Skotsku, kde vylepšovaly svou angličtinu, porovnávaly své výukové formy a metody s učiteli jiných zemí, předávaly si své zkušenosti, získávaly nové kontakty.

Ve škole proběhla prezentace všech zahraničních výjezdů před pedagogickým sborem. Učitelství je profesí celoživotního vzdělávání a je dobře, že existují finanční prostředky, naše škola si na ně díky úspěšnosti daného projektu mohla sáhnout, aby pak dále nové jazykové znalosti, nové modernější metody a formy vyučování mohla předávat svým žákům.

Mgr. Jana Muchová

 

Münster

http://zsmichalkovice.cz/WP/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

V rámci projektu Erasmus + KA1 jsem vycestovala v termínu 2. 7. – 15. 7. 2017 do německého Münsteru. Poněvadž se německé město nachází až u holandských hranic, cesta probíhala autem, letadlem a vlakem. Díky výborné organizaci německé městské dopravy jsem dorazila k mému přechodnému pobytu. Paní domácí Petra mě už očekávala a já jsem se mohla ubytovat v německé rodině.

V pondělí ráno, poučena paní Petrou, jsem se dopravila do centra, kde se nachází jazyková škola Kapito ( Sprachschule Kapito). Po absolvování úvodního testu jsme s ostatními studenty této jazykové školy byli rozděleni do skupin. V této skupině v dopoledních hodinách probíhalo jazykové vzdělávání a zdokonalování v německém jazyce. V odpoledních hodinách jsem měla individuální vzdělávání, které zahrnovalo jazykové vzdělávání němčiny v oboru matematiky.

Jazyková škola organizovala mnoho akcí, kde jsme se mohli dozvědět mnoho informací o životě a kultuře a tradicích zemí, ze kterých pocházeli ostatní  studenti.

Münster je starobylé kulturní a univerzitní město, ve kterém člověk pozná mnoho z německé kultury, sportu a způsobu života. Ale také ubytování v německé rodině a přátelské diskuse pomohli lépe poznat německý styl života.

Pobyt mě obohatil nejen jazykově, ale také rozšířil mé poznatky kulturní, sociální. Navázala jsem nové kontakty s lidmi z jiných zemí. Toto vše mohu uplatnit v mé profesi.

Ing. K. Fišerová

 

Malta

http://zsmichalkovice.cz/WP/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

 V červenci jsme spolu s kolegyní Ludmilou Ševčíkovou vyrazily v rámci projektu Erasmus + KA1 na jazykový pobyt na Maltu. Tento pobyt trval od 15. 7. do 29. 7. 2017. Naše cesta začala na letišti v Krakově, odkud jsme se letecky dopravily na letiště ve Valletě na Maltě. Na letišti nás přivítala zástupkyně jazykové školy  am Language Studio, která nám předala obálky s adresou našeho přechodného bydliště a s prvními instrukcemi, týkajícími se našeho jazykového kurzu spolu s adresou naší školy a mapou.

Z letiště jsme se dostaly asi za půl hodiny do městečka Msida, kde jsme byly ubytovány v rodině paní Emmy Aloiso. Ta nám pomohla se v prvních dnech zorientovat. Ukázala nám na mapě stěžejní místa a polohu naší školy, která byla od našeho bydliště vzdálena asi 20 minut autobusem, ve vedlejším městečku Sliema.

Na první informační schůzce ve škole nás přivítala paní ředitelka školy, která nám vysvětlila, jak budou probíhat další dny ve škole a rozdělila nás do jednotlivých kurzů.  Také nás seznámila s instruktory pro volnočasové aktivity a s nabídkou programů. Naše kurzy probíhaly v odpoledních hodinách, takže jsme měly asi dvě hodiny čas na prohlídku městečka. Odpoledne jsme se rozešly do svých učeben, kde probíhala výuka v počtu asi 8-10 studentů ze všech koutů světa. Studium nás obohatilo nejen o jazykové znalosti, ale měly jsme možnost rozšířit své znalosti zeměpisné, kulturní i politické na základě každodenní diskuse s našimi spolužáky.

V dalším týdnu každá z nás absolvovala  lekce výukové metody CLIL, které nám přinesly praktické zkušenosti, jak integrovat cizí jazyk do různých nejazykových předmětů. Na závěr našeho kurzu jsme obdržely Europass mobility a certifikát o absolvování kurzu.

Všechny nově nabyté zkušenosti uplatníme v praxi a pomohou nám nadále zkvalitňovat výuku žáků.

Mgr.  Svatava Šigutová

 

 

Edinburgh

http://zsmichalkovice.cz/WP/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

V rámci vzdělávacího programu Erasmus +KA1 jsme získaly, díky úspěšnosti projektu, možnost zúčastnit se zahraničního jazykového studia. Druhým domovem se nám v době od 4. do 20. srpna 2017 stalo univerzitní město ve Velké Británii, hlavní město Skotska – Edinburgh.

V jeho srdci se nachází jazyková škola ELA-Edinburgh (English Language Academy), nabízející jazykové kurzy zahraničním studentům. Zde jsme si po dobu dvou týdnů upevňovaly a rozšiřovaly v dopoledních hodinách své jazykové znalosti, komunikovaly se spolužáky různých věkových skupin, profesí, přijíždějících z různých zemí světa, navazovaly nové kontakty, seznamovaly se s kulturou, tradicemi a zajímavostmi z domovských zemí dalších studentů. Odpolední vyučovací hodiny nás obohatily profesně. V metodické části jazykového kurzu jsme získaly zajímavé náměty do vyučovacích hodin anglického jazyka. Teoretické znalosti jsme uplatnily při praktické tvorbě částí hodin či celých projektů, dozvěděly jsme se o možných způsobech práce se žáky se specifickými výukovými potřebami, seznamovaly se s metodou CLIL.

Ve volných chvílích jsme navštěvovaly zajímavá místa města, jež bylo v roce 1995 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, během víkendu pak také vzdálenější místa, spojená s historií či zajímavými osobnostmi.

V závěru kurzu jsme po absolvování testů obdržely Europass mobility a certifikát
o absolvování kurzu.

Získané zkušenosti a náměty uplatníme ve vyučovacích hodinách a využijeme je k dalšímu zkvalitnění výuky našich žáků.

Mgr. Silvie Hillová, Mgr. Jana Muchová, Mgr. Miroslava Ulmanová