Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace, roky 2018 – 2020

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace-rok 2018, rok 2019, rok 2020

Návrh rozpočtu r. 2018-pořízení a financování dlouhodobého majetku

Návrh rozpočtu r. 2018-náklady a výnosy

Návrh rozpočtu r. 2018-investice a údržba

Návrh rozpočtu r. 2018-fondy

Vyvěšeno dne 8. 2. 2018, schváleno Radou městského obvodu Ostrava-Michálkovice Usnesením číslo: 1128/RMOb-Mich/1418/78 dne 21. 12. 2017.

 

Navštívila nás velvyslankyně Kanady

Do naší školy zavítala vzácná návštěva z diplomatických kruhů. V pondělí 20. listopadu 2017 jsme v naší škole měli možnost přivítat velvyslankyni Kanady v České republice paní Barbaru Richardson. Paní velvyslankyně v rámci své návštěvy Ostravy projevila zájem o návštěvu naší školy, v níž se úspěšně vzdělávají i žáci, kteří mají specifické vzdělávací potřeby či jiné problémy.

Paní Richardson navštívila několik tříd 1. stupně a  zavítala i do třídy IX.A, kde se seznámila s projektem „Třída vynálezců“, který pro školu připravují pracovníci VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zajímala se o práci asistentek a dalších pracovníků, kteří ve škole působí v rámci evropských projektů, aby účinně pomáhali potřebným žákům. Paní velvyslankyni ve škole líbilo a kdo ví – třeba přijde i při dalších návštěvách našeho města.

 

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu pro školní rok 2017-2018

Dokument naleznete ZDE

 

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Školní řád pro školní rok 2017-2018 si můžete přečíst ZDE

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků k dispozici ZDE

Věnujte prosím pozornost novému znění některých článků – vyznačeny tučně. Změny se týkají omlouvání absence, zřízení kolovny, používání mobilních telefonů i postupu ředitele školy při hrubých útocích žáka na zaměstnance školy nebo jiné žáky.

 

Mgr. Jiří Slepička, ředitel školy

 

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ ZŠ PRO VEŘEJNOST

Jako každoročně otevíráme i letos venkovní víceúčelové hřiště základní školy, a to díky neinvestiční účelově vázané dotace v oblasti prevence kriminality poskytnuté statutárním městem Ostrava.

Hřiště bude otevřeno od 19. května 2017 do 30. září 2017.

Provozní doba:

Květen, červen 2017

Úterý, pátek                      15 – 19 hod.

Sobota                              14 – 18 hod.

Neděle                                9 – 13 hod.

Červenec, srpen 2017

Úterý až pátek                   14 – 19 hod.

Sobota                              14 – 18 hod.

Neděle                              10 – 14 hod.

Září 2017

Úterý, pátek                      15 – 19 hod.

Sobota                                9 – 13 hod.

Neděle                                9 – 13 hod.

Ve státní svátky je hřiště uzavřeno (5. 7. a 6. 7. 2017).

 

Upozorňujeme návštěvníky, že hřiště bude monitorováno kamerovým systémem.