VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

Volby do školské rady na další tříleté období se uskuteční v úterý dne 6. června 2017 v době konání třídních schůzek (I. stupeň 16.30, II. stupeň 17 hodin). Proběhnou ve spolupráci se zřizovatelem – statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice.

Rodiče, zákonní zástupci žáků, budou volit tři kandidáty z pěti navržených. Volené kandidáty označí na hlasovacím lístku, který si vyzvednou při vstupu do školy. Hlasovací lístek vhodí do označené schránky.  Zvoleni budou tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Kandidáti

paní Bc. Zdeňka IVANSKÁ (děti ve 4.B a 9.B)

paní Lenka HAVLÍNOVÁ (děti ve 4.A a 6.A)

pan Petr PĚKNÍK (dítě v 1.A)

pan Tomáš SUKUP (děti ve 4.B a 7.A)

paní Mgr. Jana SVAČINOVÁ (dítě v 6.B)

 

 

Za správnost: Mgr. Jiří Slepička, ředitel školy

 

3. B Geometrický svět

Dne 21. 4. 2017 jsme navštívili Dolní oblast Vítkovic, kde byl připraven program Geometrický svět. Během programu žáci hravou formou zjistili, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé. Seznámili se se základními geometrickými útvary v rovině a zamysleli se nad jejich odlišnostmi. Dozvěděli se o vlastnostech těchto útvarů a sami sestavili různé útvary pomocí hry Geomag a tangram.

A nakonec si každý „vyrobil“ svou kávovou lžičku.

C:\Users\paskonkovab\Desktop\WEB\Foto\DOV\DOV (15).JPG

Mgr. Zuzana Piščáková

 

Ochutnávka ovoce

V rámci projektu Ovoce do škol proběhla na naší škole v pátek 19. 5. 2017
ve 3. a 4. ročníku ochutnávka ovoce a zeleniny.

Cílem tohoto doprovodného opatření bylo představit žákům různé druhy ovoce a zeleniny s možností jejich ochutnání a zpracování přímo ve škole. Nabídku tvořily různé druhy ovoce a zeleniny, od těch běžně dostupných (jablka, hrušky, papriky, rajčata) až po méně obvyklé (avokádo, žlutý meloun, mango, aj.). Obecně jsou upřednostňovány ty druhy, které rostou v klimatickém pásmu evropských zemí. Jsou dodávány také lisované šťávy z čerstvého ovoce (nikoli z koncentrátu).

Cílem je také rozvoj tvořivosti, aktivity a spolupráce u dětí.

Děti se během jedné vyučovací hodiny seznámily s různými druhy ovoce
a zeleniny, ze kterých následně vyrobily své vlastní výtvory (špízy, postavičky, zvířátka, apod.). Celá akce byla vedena zkušeným týmem promotérů za doprovodu maskota.

Mgr. Zuzana Piščáková

FOTO

 

Příspěvek na ozdravný pobyt

Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace byl Statutárním městem Ostrava poskytnut neinvestiční účelově vázaný příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním prostředím ve výši 204.000,- Kč na realizaci 14denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací. Díky tomuto příspěvku mohlo celkem 41 žáků naší školy vycestovat v termínu od 27. 3. – 9. 4. 2017 do školy v přírodě, která proběhla v překrásném prostředí Penzionu Pepovka ve Filipovicích, Bělá pod Pradědem.

Bc. Romana Horáková

 

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ ZŠ PRO VEŘEJNOST

Jako každoročně otevíráme i letos venkovní víceúčelové hřiště základní školy, a to díky neinvestiční účelově vázané dotace v oblasti prevence kriminality poskytnuté statutárním městem Ostrava.

Hřiště bude otevřeno od 19. května 2017 do 30. září 2017.

Provozní doba:

Květen, červen 2017

Úterý, pátek                      15 – 19 hod.

Sobota                              14 – 18 hod.

Neděle                                9 – 13 hod.

Červenec, srpen 2017

Úterý až pátek                   14 – 19 hod.

Sobota                              14 – 18 hod.

Neděle                              10 – 14 hod.

Září 2017

Úterý, pátek                      15 – 19 hod.

Sobota                                9 – 13 hod.

Neděle                                9 – 13 hod.

Ve státní svátky je hřiště uzavřeno (5. 7. a 6. 7. 2017).

 

Upozorňujeme návštěvníky, že hřiště bude monitorováno kamerovým systémem.