Theatr ludem v 6. A

Na konci školního roku jsme si pozvali opět Theatr ludem tentokrát s Janem Ámosem Komenským. Prvně nás čekala rozcvička a nácvik „štronza“. Během tohoto programu jsme se dozvěděli něco více o tomto učiteli, zkusili jsme znázornit labyrint, srdce, ráj a svět ze svých těl a nakonec krátkými scénkami projít životem J. Á. K.

Dvě hodiny uběhly jakoby nic a moc za ně děkujeme …

 

Exkurze na farmu

V posledním školním týdnu navštívili žáci 4. A třídy farmu pana Vrubla na Čeladné. Spolužačka Pavla Strbíková spolu s majitelem farmy žáky provedla celou farmou umístěnou v krásném prostředí Beskyd. Žáci pak na vlastní oči mohli vidět skot, prasata, ovce, pohladit si malé křepelky, koně i králíky. Dověděli se mnohé o životě na farmě. Paní Strbíková pak pro nás s rodinnými přáteli připravila výborné pohoštění. Poté žáci soutěžili v pěti vědomostních i sportovních disciplínách, nejlepší získali krásné ceny. A na závěr všichni žáci ještě obdrželi papírový blok, něco dobrého na zub a pero na zapisování všech zážitků z prázdnin včetně tohoto krásného vydařeného dne. Všem, kteří se na podílení této krásné a pro žáky jistě nezapomenutelné exkurze podíleli, moc děkuji.

Za celou třídu Jana Muchová.

FOTO

 

Laser game v 6. A

Konec školního roku dále probíhal vesele. Měli jsme slíbenou laser game, kde jsme rozděleni do týmů poměřili své síly, čekající v předsálí mohli využít x-box a stolní fotbálek a nakonec pár jedinců vyzkoušelo virtuální realitu. Moc jsme si akci užili, jen někteří z nás nebyli spokojeni s výsledky, a proto se domluvili na další návštěvě.

Poté jsme se odtud vydali do parku J.Á.K. Po cestě nás p. uč. vzala na zmrzlinu. Když jsme dorazili do parku, rozložili jsme deky a zahráli společně Aktivity, při kterých jsme objevili skryté herecké talenty, umělce a budoucí rétoriky

FOTO

 

Výlet 3. A

Za úspěšný, lehce dobrodružný, průběh výletu naší třídy bych chtěla tímto pochválit (kromě pana učitele a žáků) především tvůrce počasíčka na tento den, které nám bylo (vzhledem k charakteru výletu) sesláno opravdu přímo jako na objednávku.

Díky němu jsme mohli v pohodě strávit nezapomenutelné chvilky v lůně téměř neporušené přírody, opéci si párky na tábořišti u řeky Opavy v Karlovicích, osvěžit se v jejím čistém toku, pozorovat divoké kachny, poznat spoustu nových kytek na rozkvetlých loukách a na okrajích tamějších lesů, poležet a zahrát si hry a soutěže na svěžím trávníku ve volné přírodě i v areálu příjemného penziónu U Řeky. A nakonec se zpožděním, ale šťastně a spokojeně se vrátit do víru velkoměsta.

Elen Ivánková

FOTO

 

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady zřízené při naší základní škole proběhly v souladu s volebním řádem v úterý dne 6. června 2017.

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti:

pan Petr Pěkník

paní Mgr. Jana Svačinová

paní Bc. Zdeňka Ivanská

 

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:

paní Mgr. Jana Hrtusová

paní Mgr. Andrea Konečná

paní Mgr. Jana Muchová

 

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme. Nová školská rada zahájí činnost v příštím školním roce.