Projekty Ostrava v 8.B

V březnových hodinách zeměpisu jsme si vyučování zpestřili vlastní prací. V naší třídě 8.B byly totiž prezentovány projekty na téma „Ostrava – černé srdce republiky.“ Už 2 měsíce předtím jsme dostali od paní učitelky zadání, ve kterém jsme měli za úkol vypracovat na velkoformátové papíry projekty s dobrou úpravou i textem. Tyto projekty jsme pak ve dvojicích prezentovali před třídou alespoň v 8 minutách. Styděli jsme se a měli trému, ale překonali to nakonec všichni a projekty byly prezentovány velmi zajímavě. Většina projektů se povedla, a i proto jsme se toho o Ostravě dozvěděli opravdu hodně.                                                                                     Žákyně 8.B třídy Monika Radičová

 

 

7.A ve Výstavní síni

„Mohu v rohu! Díky rohu“

23.3.2015  jsme v rámci výtvarné výchovy navštívili výstavu děkana fakulty výtvarného umění Ostravské university Zbyňka Janáčka. Zbyněk Janáček patří mezi věhlasné představitele české grafické scény.

V rámci výstavy jsme si prohlédli grafiky, které jsou inspirovány geometrickými tvary a pestrou škálou barev. Hlavně nás zaujalo umístění a dělení obrazů. Některá díla byla prostorová, některá rozdělená na několik částí  a velká část z nich byla umístěna v rozích místností. Časté bylo také propojení grafik a zrcadel, ať už rovných, či zprohýbaných. Zrcadla dávala dílům i jiný rozměr, což nám připadalo vtipné a často nás to vtáhlo do díla samotného.  Poté, co jsme si výstavu prohlédli, vybrali si nejhezčí obraz a zpracovali zadané úkoly, jsme si navzájem sdělili dojmy z výstavy a zkusili pojmenovat díla, popř.pocity, které nás výstavou prováděly. Nakonec nás čekala výtvarná dílna, kde jsme si vyzkoušeli ztvárnit své téma „grafikou“, v rámci našich možností. Byli jsme pochváleni za sdílnost a nápaditost. Děkujeme naší průvodkyni a snad někdy nashledanou…..   FOTO

   

 

 

Výběr stravného na měsíc duben

Výběr stravného na měsíc duben v ZŠ

Po 30. 3. 2015        7.00 – 15.00

Út 31. 3. 2015         7.00 – 15.00

St    1. 4. 2015         7.00 – 15.00

Výběr stravného na měsíc duben v MŠ

Út 7. 4. 2015     14.00-16.00

nebo v době prodeje přímo ve ŠJ ZŠ

 

Kontaktní údaje:         pevná linka        596 231 615

                                      mobil                  733 361 010

e-mail                 jidelna@zsmichalkovice.cz

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

25. února byli v knihovně slavnostně pasováni žáci 1. tříd na čtenáře.

Pasování provedl pan Jiří Kašpárek pod vedením pana Zdeňka Pavlíčka z Divadla loutek.

A nyní hurá do knihovny, prvňáčci! Knížky na vás čekají.

FOTO

 

Jumpig Drums

   Tak a bylo vysvědčení. Letos jsme ho hrochu netradičně oslavili. Naše škola pro nás zorganizovala výchovný koncert. Při slově výchovný se nám všem zježily vlasy na hlavě a čekali jsme něco, co není spíš za odměnu ale za „trest“ . Byli jsme však velmi příjemně překvapeni. ¨

Ve středu 28. ledna se celá škola vydala na koncert do michálkovického kulturního domu. Hlavními aktéry tohoto dne bylo bubenické seskupení Jumping Drums v čele s Ivo Batouškem a jejich výchovným koncertem. Bylo to i poučné, ale hlavně i hodně zábavné. Musím říct, že jsme se chvíli popadali za břicha, chvílemi jsme celý sál i bubnovali, tedy hlavně na stehna a nakonec si i část dětí zabubnovala přímo s Jumping Drums.

Doufáme, že se takovéto koncerty za odměnu budou konat častěji.

FOTO