Vzpomínka na školu v přírodě

  Škola v přírodě 2015

                      (7.4.-20.4.)

   Když jsme se všichni (5.A, 7.A, vychovatelky a p.učitelky) sešli ráno před školou, nikdo se už nemohl dočkat, až pro nás přijede autobus, naložíme kufry a vyjedeme. Rodiče nás ještě popusinkovali a odevzdali potřebné papíry. Konečně přijel autobus a všichni se nahrnuli k úložnému prostoru. Vše naloženo … můžeme vyjet! Nastoupili jsme a autobus se pomalu začal rozjíždět. Všichni si rázem uvědomili, že není cesty zpět a mávali jako zběsilí. Cesta trvala asi hodinku a půl. Dorazili jsme do cíle penzion Zálesí v Budišově nad Budišovkou. Jakmile pan řidič zastavil, všichni se doslova vyřítili z autobusu pro své kufry. S doprovodem p.učitelek jsme vystoupali do prvního patra, kde jsme se konečně ubytovali. Hned potom nás paní učitelky svolaly na informační schůzku, kde jsme dostali kázání, co se smí a co ne. A tím nám začal 14-denní život bez rodičů, počítače a smogového ovzduší z Ostravy.

Naše obyčejné dny (když jsme nejeli na nějaký výlet) začínaly budíčkem, ranní hygienou, následovala snídaně a potom jsme se šli učit. Hned jak byly naše hlavy naplněny vědomostmi a blížilo se poledne bylo nutné naplnit i žaludky, takže hurá do jídelny na oběd. Po chutném obědě jsme šli zakládat na sádlo do pokoje-→odpolední klid. Odpoledne jsme trávili čas hraním fotbalu, sportováním nebo hraním her, a jelikož bylo většinou krásné počasí, tak jsme byli hlavně venku. Po večeři jsme zbytek dne strávili v klubovnách, kde jsme hráli hry a bavili se podle svého gusta.

Kromě obyčejných dnů jsme měli i neobyčejné dny alias výlety! Neobyčejný den byl strávený tak, že jsme opustili naši základnu a hlavně jsme se NE-U-ČI-LI! První z našich výletů byla prohlídka zámku Hradce na Moravicí, kde jsme se nejenom dozvěděli něco nového o životě v dávno minulých dobách, ale taky jsme se projeli na dlažbách ve velkých, plstěných, zámeckých papučích. Další výlet byl autobusem do Vítkova a pak po svých na zříceninu hradu Vikštejn. Po prohlídce toho, co zbylo z kdysi krásného hradu, jsme nasedli do našeho autobusu a jeli na přehradu Kružberk, která slouží i jako zásobárna pitné vody.                                                                                                                                           Abychom dokázali, že ze sebe umíme udělat srandu a že dokážeme tancovat, přemluvili jsme tedy p. učitelky k tomu, ať nám připraví nějakou velkolepou Budišovskou párty. Naše úžasné taneční kreace si vysloužily diplom za nejlepší tanečníky všichni kluci i holky. A jako velké překvapení nám p.učitelky připravily X Factor alias soutěž talentů. Páťáci i sedmáci předvedli super představení, tancovali, zpívali, dělali divadlo nebo komickou show. Na třetím místě skončili kluci ze sedmičky a jejich komická show → Vtip za hračku. Druhé místo mělo dva výherce a to holky ze sedmičky a jejich představení→ Česko-slovensko má talent a dvě holky z pětky, které nám předvedly akrobatické vystoupení. A na prvním místě jsem se umístila já s mým vystoupením Blondýna.

Poslední den večer jsme měli slavnostní vyhlášení. Vyhlašoval se se např. nejlepší sportovec, největší jedlík nebo nejlepší pomocník. Vyhlašovala se taky celopobytová hra, kde se psaly body za úklid a za všechny soutěže. Jakmile skončilo toto vyhlašování, tak nám daly p.učitelky papíry a měli jsme kreslit karikatury naší třídy. Výtvory byly opravdu krásné. Potom jsme se jednotlivé třídy vyfotily a šli jsme se obléct na zlatý hřeb večera celého 14.ti denního pobytu … na ohňostroj. Vyšli jsme ven a vše zhaslo. Pak už jen k nebi začaly létat petardy. Jak ohňostroj skončil, vydali jsme se do svých pokojů. V pondělí ráno jsme pak už jen dobalili pyžamo a kartáček se zubní pastou. Naposledy jsme v Budišově posnídali a pak už byl čas odjezdu. Vše jsme naložili, rozloučili jsme se a odjeli. A takhle skončil náš dokonalý pobyt v Budišově.                                                                                                                                                                               Žákyně 7.A

Vendula Pernicová

 

 

Výběr stravného na měsíc červen

Výběr stravného na měsíc červen v ZŠ

Čt   28. 5. 2015        6.30 – 15.00

Pá   29. 5. 2015        6.30 – 15.00

Po  1. 6. 2015          6.30 – 9.00

 

Výběr stravného na měsíc červen v MŠ

Po 1. 6. 2015          14.00 – 16. 00

nebo v době prodeje přímo ve ŠJ ZŠ

Kontaktní údaje:        

pevná linka              596 231 615

mobil                 733 361 010

e-mail                jidelna@zsmichalkovice.cz

 

 

 

Jak šel čas – 20 let dětského pěveckého sboru Michálek

Šk.rok 1995-1996  sbormistr Zdeněk Děrkas

Šk.rok 1996-2015  sbormistryně Mgr. Taťána Mikulská

Roku 1995 byl  školní dětský pěvecký sbor zaregistrován pod názvem Michálek v Unii českých pěveckých sborů. Pěvecký sbor pracoval nejdříve v jednom oddělení, později byl rozdělen na dětskou a dívčí část. Během uplynulých dvaceti let zpívalo v pěveckém sboru kolem 300 členů, většinou dívek, ale v oddělení žáků od 1.do 4. třídy navštěvovali pěvecký sbor i chlapci. Během uplynulých let spolupracoval sbor s řadou organizací. Nejdelší a nejužší spolupráci, která trvá dodnes, má pěvecký sbor s michálkovickou knihovnou. První pravidelná vánoční a jarní vystoupení pěveckého sboru začala již před 14 lety, zpěváčci se se svými příznivci setkávali v prostorách knihovny na ulici Čs.armády, sbor přispěl svým vystoupením i k oslavám 100. výročí michálkovické knihovny a jeho vystoupení zaznamenala i regionální televizní stanice.  V nových moderních prostorách knihovny pak pravidelná spolupráce pokračovala a probíhá dodnes.

Kromě pěveckých koncertů v michálkovické knihovně je nutné připomenout i pravidelné vánoční koncerty a vystoupení v závěru školního roku pro žáky základní školy  v kulturním domě v Michálkovicích.    Michálek byl i hostem na 23.Tónech cest  skupiny Tempo di Vlak v prosinci  2002  a později si spolupráci zopakoval na dvou společných vánočních koncertech v kulturním domě v Ostravě Michálkovicích. Pěvecký sbor také pravidelně vystupuje při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Michálkovicích, svůj program předvedl i při rozsvěcování vánočního stromu v Ostravě – Heřmanicích.

Zajímavou akcí, která v členkách sboru zanechala hluboké dojmy, bylo také vánoční vystoupení dívčí části pěveckého sboru v Hospici sv. Lukáše v Ostravě Výškovicích.   K vydařeným patřilo například i vystoupení pěveckého sboru pro michálkovické důchodce v kulturním domě v Michálkovicích a vystoupení pro důchodce v Ostravě Muglinově. Úspěšné bylo i vystoupení dívčí části sboru na oslavách 110. výročí michálkovické knihovny. Členové dětské části sboru  pravidelně dvakrát ročně zpívají svým mladším kamarádům v mateřské škole na Sládečkově ulici.

Sbormistryně Mgr. Taťána Mikulská je vedoucí pěveckého sboru a zároveň zajišťuje všechny doprovody, ať už klavírní nebo klávesové. Sbor spolupracuje také s paní učitelkou Mgr. Silvií Hillovou, která zajišťuje při vystoupeních kytarový doprovod.

Určitě jsme zapomněli na řadu akcí, kterých se členové pěveckého sboru zúčastnili.Členové pěveckého sboru vždy zpívali s chutí a pro radost, a věříme, že ve stejném duchu bude činnost pokračovat.

 

Koncert k 20. výročí založení pěveckého sboru Michálek

Koncert k 20. výročí pěveckého sboru Michálek

Ve středu 13. května 2015  v podvečer bylo v michálkovické knihovně rušno. Sešli se zde členové dětského pěveckého sboru, aby si na jarním koncertě společně se svými příznivci připomněli dvacet let činnosti sboru.  Nejdříve vystoupili se svými nejoblíbenějšími písněmi členové dětské části sboru a potom předvedly své vystoupení členky dívčího sboru. Rodiče a příznivci sborového zpěvu si také mohli poslechnout některé vítěze recitační soutěže a pěvecké soutěže „ Michálkovický skřivan“. Všechny písně byly odměněny bouřlivým potleskem a v tradičně příjemně neformálním  prostředí, které nám pracovnice knihovny vždy připraví,se účinkující i diváci cítili velice příjemně a všichni společně si užili pohodový podvečer s písničkou.

 

Výstava k 20. výročí  založení pěveckého sboru Michálek

13.května 2015 byla v michálkovické knihovně otevřena  výstava fotografií z dvacetileté činnosti pěveckého sboru Michálek. Díky pracovnícím knihovny ,Ivaně Timkové a Marii Kryštofové, a pracovnici michálkovické základní školy, Aleně Hegerové, které se na přípravě podílely společně s vedoucí pěveckého sboru  Mgr. Taťánou Mikulskou,   se podařílo vyhledat, shromáždit a zpracovat fotografie z činnosti sboru za uplynulých dvacet let. Zájemci si je mohou prohlédnout v prostorách michálkovické knihovny do 17. června 2015.


 

Michálkovický skřivan 2015

MICHÁLKOVICKÝ SKŘIVAN 2015        FOTO