Zápis do 1. tříd

 

Zeměpisný projekt „Přírodní a kulturní krásy ČR“ v 8.A

Pod vedením Paní učitelky Laštuvkové jsme v listopadových a prosincových týdnech měli za úkol zpracovat projekt do zeměpisu. Ten spočíval v návrzích různorodých témat týkajících se vybraných českých památek či přírodních zajímavostí. Dvojice si témata rozdělily, co nejlépe vypracovaly a poté taky odprezentovaly před spolužáky. Zábavnou formou jsme tak  mohli poznat vybrané české krajiny či památky. Podrobněji jsme se dozvěděli například o Lednicko-Valtickém areálu, českých hradech, národních parcích, pražských atraktivitách aj.. Zjistili jsme také, jak finančně náročné bude vstupné či pro jaký typ turistů jsou dané atraktivity vhodné. Myslím, že celé třídě se projekt líbil.

FOTO                                                                      Žákyně 8.A třídy Barbora Šrámková

 

VÝBĚR STRAVNÉHO

Výběr stravného na měsíc únor v ZŠ

 

St 28. 1. 2015    7.00-10.00,  11.00-16.00

Čt 29. 1. 2015    7.00-10.00,  11.00-16.00

Po 2. 2. 2015     7.00-10.00,  11.00-16.00

 

 Výběr stravného na měsíc únor v MŠ

 

Čt 5. 2. 2015      14.30-16.00

Pá 6. 2. 2015     7.00-9.00

 

Kontaktní údaje:         pevná linka         596 231 614,  596 231 615

e-mail:                jidelna@zsmichalkovice.cz

 

Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis do 1.třídy  prezentace

 

Projekt “ Oděvy jiných kultur“

Žáci 8. tříd vytvořili v rámci výchovy ke zdraví projekt s názvem:“ Oděvy jiných kultur“. Práce obnášela hledat informace o tradicích v odívání různých částí světa (skotský kilt, japonská gejša, africké kmeny….), seznámení se s jednotlivými částmi daného oděvu a s jeho každodenním i
slavnostním využitím. Přestože si žáci mysleli, že tyto světové oděvy již znají, dozvěděli se další zajímavosti a dokonce se snažili vytvořit si kopii šatů při prezentaci před třídou. Všichni si zaslouží pochvalu. M. Lazarová

           FOTO