Informace o provozu školní jídelny

  • ŠJ zajišťuje obědy pro žáky ZŠ Michálkovice, zaměstnance školy a cizí strávníky.
  • Pro MŠ Sládečkova zajišťujeme obědy a suroviny na přípravu přesnídávek a svačin.
  • Stravné se platí z účtů strávníků  D O P Ř E D U, především formou inkasa dle počtu jídel a sazby jednotlivých kategorií. Bez zaplacení se nemůže strávník stravovat.

Cena jídel:

MŠ           

MŠ do 6 let celodenní strava              33,- Kč

MŠ       7 let                                            35,- Kč

 

ZŠ            

ZŠ  7 – 10 let  oběd                               21,- Kč

ZŠ  11 – 14 let oběd                              23,- Kč

ZŠ  15  let                                                25,- Kč

Zaměstnanci                                          26,-  Kč

Cizí strávníci                                           60,- Kč

 

Pro výdej obědů si strávník pořizuje čip za 120,-, ten používá po celou dobu školní docházky.

Provoz kanceláře školní jídelny bude zajištěn

od pondělí 29. srpna do 31. srpna 2016 v době od 7 do 15 hodin.

 

Prosím zákonné zástupce – především nových strávníků, jak z mateřské školy, tak ze základní školy, aby si u vedoucí ŠJ vyzvedli přihlášku ke stravování a dohodli si způsob platby stravného.

 

Přejeme pěkné prázdniny a těšíme se na Vás.

 

Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období šk. vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

 

Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny od pátku 23. prosince do pondělí 2. ledna 2017
  (vyučování začne v úterý 3. ledna 2017)
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny 6. března až 12. března 2017
Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Hlavní prázdniny od soboty 1. července do pátku 1. září 2017

 

 

Loučení se školním rokem 2015/2016

FOTO

 

Život na naší škole

FOTO

 

Poděkování!

Milí rodiče,

ráda bych Vám jménem školy poděkovala za projevenou účast při výběru aktovek pro opuštěné děti z dětského domova.

Možná si ani vy sami neuvědomujete, jak velkou radost jste tímto svým činem dětem odkázaným na pomoc ostatních udělali a jakým dobrým příkladem jste byli i pro své vlastní potomky, kteří, byť to dnes mnozí ještě plně nechápou, si Vás budou v budoucnu o to více vážit. Tak, jako si i my dnes vážíme Vás.

Děkujeme.

Šárka Vežranovská