Poděkování!

Milí rodiče,

ráda bych Vám jménem školy poděkovala za projevenou účast při výběru aktovek pro opuštěné děti z dětského domova.

Možná si ani vy sami neuvědomujete, jak velkou radost jste tímto svým činem dětem odkázaným na pomoc ostatních udělali a jakým dobrým příkladem jste byli i pro své vlastní potomky, kteří, byť to dnes mnozí ještě plně nechápou, si Vás budou v budoucnu o to více vážit. Tak, jako si i my dnes vážíme Vás.

Děkujeme.

Šárka Vežranovská

 

Vratka za stravné

Dovoluejeme si vás informovat o vratkách za stravné:

- v případě bezhotovostní platby bude přeplatek vrácen převodem do 15. 7. 2016

- v případě hotovostní platby budou přeplatky vráceny do 30. 6. 2016

 

Třída 5.B v Hradci nad Moravicí

Ve středu 8.6.2016 se třída 5.B vydala na výlet. Cílem byl zámek Hradec nad Moravicí, kde na nás čekalo mnoho zážitků. V krásném slunném dni se žáci vydali na Cestu do středověku. Během tohoto edukačního programu měli možnost vyzkoušet si stavbu klenby, hradu s opevněním a také si zkusit oblečení tehdejších obyvatel hradu a podhradí.

Po obědě pak následovala prohlídka komnat s odborným výkladem, kde jsme jako správní návštěvníci vydatně fotografovali a místy jsme jistě připomínali skupinku japonských turistů, kterým neujde žádný detail.

Na zpáteční cestě jsme nakoupili pár suvenýrů a zamířili na vlak domů. Společně strávený den rychle utekl a už se těšíme na další školní výlet.

FOTO

 

Projekt Edison již potřetí

 

V týdnu od 23. do 27. května opět zavítali do naší školy návštěvníci ze zahraničí. V rámci mezinárodního projektu Edison jsme mohli přivítat 6 studentů vysokých škol z různých zemí světa.

Naši „Edisoni“ byli  Khatia z Gruzie, Nurzat z Kyrgyzstánu, Mathew a Xinyi z  Hong–Kongu, Megan ze Singapuru a Mohak z  Indie. Aby se v naší škole neztratili, dostal každý Edison svého „Buddyho“ neboli průvodce, kterými byli vybraní žáci 9. tříd. Průvodci pomáhali Edisonům také s překladem v nižších ročnících, kde děti s angličtinou teprve začínají nebo se ji ještě neučí.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o zemích, ze kterých „Edisoni“ pocházejí, ale rovněž o nich samotných nebo o způsobu života mladých lidí v jiných zemích. Žáci shlédli prezentace s anglickým výkladem a ti odvážnější kladli zvídavé otázky. V některých hodinách se dokonce zpívalo v čínštině nebo se ochutnávaly kyrgyzské speciality.

V úterý si zahraniční studenti zahráli přátelský volejbalový turnaj ve smíšených družstvech společně s vyučujícími a některými žáky naší školy. Není důležité, kdo zvítězil, protože si to užili všichni.

Ve čtvrtek byli „Edisoni“ pozvání rychvaldským spolkem SOUL na přátelské posezení, kde vyprávěli o svých zemích, odpovídali na otázky a nakonec si všichni společně zabubnovali.

Edisonský týden byl vydařený a všichni doufáme, že příští rok přivítáme další zahraniční hosty.

FOTO

 

Den dětí aneb Škola plná mimoňů

Ve středu 1.června  2016 se to  ve škole hemžilo velkými i malými pohádkovými postavičkami. To si žáci 8. tříd připravili pro své mladší spolužáky zábavné dopoledne k svátku dětí.  I počasí se umoudřilo, vysvitlo sluníčko, takže žlutá barva z mimoních triček se přestěhovala i na oblohu  a některá stanoviště s úkoly pro malé školáky se přestěhovala  z vnitřních prostor  na školní dvůr  a do okolí školy. V tělocvičně, školní družině, učebně hudební výchovy, ve třídách, na chodbách, venku, všude se něco dělo. Tanec, skákání v nafukovacím hradu, skládání kostek, trefy míčem,míčkem, kuličkou, slalom, hádanky, kreslení, prostě bylo toho moc. Až to skoro vypadalo, že některé třídy všechna stanoviště nestihnou obejít. Ale povedlo se to. Všude vládla dobrá nálada, smích a pohoda, takže si to všichni parádně užili.

FOTO