3. ročník Malých maturit

17.Červen 2018

Po úspěšných dvou ročnících malých maturit proběhl ve dnech 6.- 9. června 2018 již jejich třetí ročník. A opět úspěšně. Vysoká úroveň téměř všech prací, které žáci IX. tříd pod vedením pedagogů zpracovávali, svědčí o dobré připravenosti našich žáků pro další život. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky vznikly často práce, za které by se nemuseli stydět ani středoškolští absolventi. Témata z nejrůznějších oborů […]

Den dětí

17.Červen 2018

V pátek 1. 6. proběhly na naší škole každoroční oslavy Dne dětí. Pro žáky 1. stupně bylo připravené zábavné dopoledne ve jménu čarodějnic a čarodějů. Nechyběly masky, kouzelné hůlky, dobrá nálada a samozřejmě pěkné počasí. Žáci 8. A třídy byli řádně připraveni a statečně čelili náporu svých mladších kolegů, kteří se s vervou sobě vlastní vrhali na plnění jednotlivých úkolů – míchali poživatelné i nepoživatelné lektvary, v písku lovili mandragory, […]

Cena pro školní parlament

13.Červen 2018

Žáci našeho školního parlamentu byli oceněni v soutěži žákovských kolektivů.  Soutěž pořádá statutární město Ostrava a každoročně oceňuje vyjímečné žáky či školní kolektivy, které se aktivně zapojují do dění ve svých školách a svou prací a výsledky jdou příkladem svým vrstevníkům. Letos bylo vybráno 26 jednotlivců a 3 školní kolektivy. Jeden z nich byl ten náš. A že se má čím pochlubit. Žáci […]

Výtvarná výchova v 7. ročnících

11.Červen 2018

V hodinách výtvarné výchovy v sedmých ročnících jsme se rozhodli vrátit se do minulosti a jako indiáni, či jiná etnika, vyrobit svůj totem. Mgr. Ludmila Ševčíková FOTO

Školní výlet 7. A

11.Červen 2018

28.5. jsme absolvovali výlet do Trojanovic s trochou adrenalinu v lanovém parku Tarzánie. Většina z nás zvládla jednu, někteří i dvě trasy. Méně unavení využili i možnost zaskákat si na trampolínách. Výlet nás nadchl a těšíme se na další. Mgr. Ludmila Ševčíková FOTO